Концепція соціально-політичних розмежувань С.Ліпсета – С.Роккана і реалії посткомуністичних партійних систем.


Концепція соціально-політичних розмежувань була запропонована у 60-ті роки ХХ століття відомими вченими американцем Сеймуром Ліпсетом і норвежцем Стейном Рокканом. У її основі – теза про вплив на становлення та функціонування партійної системи базових соціальних конфліктів, що актуалізуються на політичному рівні в період чи під впливом значущих подій. Такими фундаментальними суспільними конфліктами (кліважами) як послідовно змінюваними етапами у політичній еволюції країн Західної
Європи вбачалися розмежування між центром і периферією, церквою та державою, містом
і селом, власниками та найманими працівниками. Перші два, на думку дослідників, актуалізувалися завдяки національній, а два другі - індустріальній революції. При цьому один конфлікт витіснявся іншим у зв’язку з поширенням виборчого права, набуття яким загальності та рівності призвело до стабілізації і “ застигання” партійних систем у їх
розвитку починаючи з двадцятих років минулого століття, відтворення ними в
подальшому тих суспільних кліважів, структура яких склалася раніше.

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать