Історична соціологія (циклічна парадигма)


У монографії в контексті циклічної парадигми, зокрема універсального соціального циклу, аналізуються відомі концепції історичної соціології та логіка соціальної історії. Розкривається евристичність  та  прогностична  ефективність  використання  авторського методологічного інструментарію для вирішення проблем соціалного розвитку людини, суспільства, цивілізації.

Книга  адресована фахівцям  соціального  та  гуманітарного  знання,  всім,  хто цікавиться теоретико-методологічними  та  конкретно-методичними  проблемами минулого,  сучасного  і майбутнього соціальної історії.

В монографии в контексте циклической парадигмы, в частности универсального социального  цикла,  анализируются  известные  концепции  исторической социологии  и  логика  социальной  истории. Раскрывается  эвристичность  и прогностическая  эффективность  использования  авторского методологического инструментария  для  решения  проблем  социального развития человека, общества, цивилизации.

Книга рассчитана на представителей социального и гуманитарного знания, всех, кто интересуется  теоретико-методологическими  и  конкретно-методическими проблемами прошлого, современного и будущего социальной истории.

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать