Особливостi та специфiчнi риси украiнського демократичного транзиту


Стаття присвячена аналізу поглядів зарубіжних та вітчизняних вчених на характер та особливості українського демократичного транзиту. Розглядаються теоретичні концепції переходу до демократії, проблеми та протиріччя, які гальмують її розвиток. Статья посвящена анализу взглядов зарубежных и украинских ученых на характер и
особенности украинского демократического транзита. Рассматриваются теоретические концепции перехода к демократии, проблемы и противоречия, которые тормозят ее развитие.

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать