Динаміка соціально-економічних оцінок [моніторинг громадської думки населення України: березень 2012 р.]

Скачать:

Ситуація кінця 2011 – початку 2012 р. оцінюється низкою фахівців як критична для подальшого планування соціально-економічної політики України. По-перше, загострюється ситуація на світових ринках, що є чинником посилення кризових явищ в Україні внаслідок відкритої економіки і сильної залежності від реалізації товарів власного виробництва ззовні. По-друге, з початку року країні не вдалося отримати жодного із запланованих траншів МВФ через невиконання взятих у рамках програми зобов'язань і на поточний момент відновлення співпраці залишається дискусійним питанням, а це в умовах значного зовнішнього боргу та слабкого розвитку внутрішнього ринку суттєво ускладнює підтримку фінансової стабільності. По-третє, реформи соціально-економічної сфери, розпочаті 2010 року, у 2011 перебували в центрі політичних процесів: з одного боку, посилилося соціальне напруження в суспільстві, що викликало хвилю протестів окремих груп населення, а з іншого – процес реформування не вплинув на позитивні зміни статусу країни у міжнародних рейтингах. За індексом сприяння бізнесу у 2012 р. Україна залишається серед 20% найменш успішних країн світу (найнижче місце серед усіх європейських країн). Протягом року країна помітно погіршила позиції в питаннях реєстрації власності, закриття бізнесу, сплати податків та отримання дозволів. За індексом економічної свободи 2012 р. Україна опинилася на останньому місці серед європейських країн і у двадцятці країн з найгіршими рейтинговими показниками згідно із загальними оцінками. За оцінками глобального індексу конкурентоспроможності 2011-1012 рр. якість інституцій, макроекономічного середовища, рівень розвитку товарних і фінансових ринків в Україні також віднесені до 20% найменш успішних показників. У світовому рейтингу демократії впродовж 2010-2011 р. Україна втратила 12 пунктів, зайнявши 79 місце із 167. По-четверте, незважаючи на серйозні бюджетні проблеми, в країні йдуть масштабні витрати на будівництво у межах Євро-2012. Понад цього в умовах наближення до виборів 2012 р. уряд продовжує політику підвищення соціальних стандартів та утримання інфляції, що посилює навантаження на бюджет. Протягом першого етапу світової фінансової кризи Україна опинилася серед тих країн, які виявилися найбільш уразливими до неї. У кризовий період домогосподарства максимально використовували альтернативні до офіційних механізми збереження власної фінансової стійкості – різні види неформальної зайнятості, особисті заощадження тощо. Вичерпання цього запасу міцності без повноцінного набуття нового автоматично загострює суспільне невдоволення. З іншого боку, в умовах розгортання другої хвилі кризи, населення країни є більш підготовленим і вже має досвід перебування у кризових умовах. Наближення парламентських виборів, девальваційні очікування, ускладнення макроекономічної ситуації здатні спровокувати відплив коштів населення з депозитів і спровокувати новий виток проблем. За таких умов важливим компонентом соціально-економічної політики є регулярний моніторинг суб’єктивних соціально-економічних оцінок та очікувань населення.

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать