Философский дискурс о модерне


 

 

Книга крупнейшего философа нашего времени Юргена Хабермаса включает двенадцать лекций, прочитанных автором в ряде западноевропейских университетов. Впервые она вышла на немецком языке в 1985 г. и имела необычайно большой резонанс в кругах интеллектуальной элиты самых разных стран. Книга не утратила своей злободневности и относится к числу наиболее цитируемых работ в философском обсуждении проблемы современности (дискурсе о модерне). Автору удалось связать воедино аргументы сторонников и противников философии и культуры постмодерна и показать реальное значение парадигмы «модерн-постмодерн» как ключевой для анализа ситуации в современном гуманитарном знании. На русском языке книга публикуется впервые.

 

 

Філософсько-етичні погляди Дмитра Донцова. Частина Перша


Постать Дмитра Донцова сьогодні, як і сімдесят років тому, викликає неоднозначне ставлення до себе. Часто його зображують як русофоба та антисеміта, прихильника расової теорії, українського фашиста та психічно неврівноважену людину, що одержима нав'язливою ідеєю зверхності українського етносу над іншими народами. Існує й інша, діаметрально протилежна думка про те, що Донцов – унікальний та єдиний правильний мислитель, людина, яка словом і ділом реалізовувала столітні прагнення українського народу на розбудову власної держави. Обидві ці точки зору є відхиленням від більш-менш об’єктивного розуміння філософії Донцова. Необхідно зазначити, що часто такі однозначні висловлювання (як позитивні, так і негативні) про творчість Дмитра Донцова слугують певним ідеологічним інтересам.

Філософсько-етичні погляди Дмитра Донцова. Частина Друга


Донцов велику увагу надає зовнішній політиці, та місці України в ній. На думку філософа, конечною цілю для України має стати боротьба з Росією заради, як пише Донцов, повернення слави старого Києва з його традиціями, культурою, які були вкрадені Росією разом із правом називатися Третім Римом. Автор виділяє два світи – Латинсько-германський та Московсько-азійський, вони постійно ворогують між собою.

Хуан Линц, президенциализм и демократия: критический анализ


Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Выпуск 1. Харьков, 2003, С.50-75

Чиї бізнес інтереси керують твоїм регіоном? Повний список найзаможніших людей України


Нещодавно газета «КОМЕНТАРІ» видала спецвипуск під назвою «Регіональні князьки та корольки», у якому опублікувала статки всіх найбагатших осіб по регіонам України. Інформація ця здалася нам не лише цікавою, але й до певної міри корисною. Тому ми представляємо до вашої уваги списки найзаможніших людей по кожному з регіонів нашої держави.

P.S. Ось вони - потенційні меценати для наших з вами альтруїстичних проектів. Жаль телефонів і і-меілів не додається. =)

Идет обработка запроса ...
Загрузка начнется через
20 сек.
Скачать